Wpływ kompozycji na profesjonalne robieni zdjęć

Kompozycja w bardzo dużym stopniu wpływa na odbiór profesjonalnie wykonanego zdjęcia. Dlatego profesjonalne fotografowanie powinno się opierać na zachowaniu podstawowych zasad kompozycji.

Przestrzeganie zasady trójpodziału

Zasada trójpodziału polega podniesienie dynamiki zdjęcia poprzez podzielenie ujęcia na dziewięć równych części za pomocą linii pionowych i poziomych. Miejsca przecięcia tych linii to tzw. mocne punkty, w których powinny znajdować się kluczowe elementy przedstawione na zdjęciu, czyli obiekty. W ten sposób uzyskać można znacznie lepszą dynamikę zdjęcia, przez co z miejsca staje się ono lepiej skomponowane i ciekawsze. Przesunięcie głównego motywu fotografii w jeden z mocnych punków pozwala również na uzyskanie dodatkowego miejsca na tło i elementy uzupełniające dla kompozycji, co znacznie ułatwia fotografowanie.

Kadr centralny i pozycja

Bardzo wielu amatorów popełnia zasadniczy i częsty błąd, polegający na umieszczeniu wszystkich elementów zdjęcia w samym środku kadru. Zazwyczaj o wiele lepszym rozwiązaniem jest kierowanie się zasadą trójpodziału. Jednak w niektórych przypadkach kadr centralny może być najlepszą opcją. Na przykład fotografowanie obiektów symetrycznych wymaga tego rodzaju ustabilizowania kompozycji oraz uwypuklenia przedstawionego ujęcia. Duże znaczenie ma również odpowiednia pozycja aparatu podczas wykonywania zdjęcia. Każdy fotograf intuicyjnie robi zdjęcia w pionie lub w poziomie. Zazwyczaj obiekty podłużne, biegnące równolegle do linii horyzontu należy fotografować poziomo, a obiekty ustawione poprzecznie do linii horyzontu pionowo.

Linia horyzontu na fotografiach

Odpowiednio umiejscowiona linia horyzontu ma duże znaczenie przede wszystkim w profesjonalnej fotografii krajobrazowej oraz architektonicznej. Określa ona stosunek aparatu fotograficznego do fotografowanych obiektów oraz przestrzeni. W takim wypadku jeżeli największe znaczenie na zdjęciu ma niebo, powinno ono zajmować nawet dwie trzecie całego kadru.Jeżeli najważniejszym elementem jest coś znajdującego się na ziemi, proporcje powinny być odwrotne.

0Komentarze